velikost textu

Exilové periodikum Nový život (1949-2001): úvodní studie a úplný bibliografický soupis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exilové periodikum Nový život (1949-2001): úvodní studie a úplný bibliografický soupis
Název v angličtině:
Exiled Periodical Nový život [New Life] (1949-2001): Introductory Study and Bibliography
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Benáková
Oponent:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Id práce:
165755
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
ThLic.
Datum obhajoby:
29. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Jádrem licenciátní práce Exilové periodikum Nový život (1949–2001): úvodní studie a úplný bibliografický soupis je bibliografický soupis padesáti tří ročníků exilového periodika, které vycházelo nejprve jako Věstník Cyrilometodějské ligy [akademické] a od roku 1950 jako Nový život v Londýně (1949–1953). V roce 1954 převzala jeho vydávání Křesťanská akademie v Římě. Bibliografický soupis je doplněn o úvodní studii, která shrnuje dosavadní stav bádání, zpřesňuje identifikaci Nového života, představuje jeho obsah a tvůrce (institucionální zázemí, redaktory, pracovníky administrace a autory). V kapitole o institucionálním zázemí jsou zachyceny první roky existence Cyrilometodějské ligy na základě článků z Nového života s údaji zpřesňujícími dosavadní existující práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The core of the licentiate thesis The Exile Periodical “Nový život” [New Life] (1949–2001): Introductory Study and Full Bibliography consists of a bibliography of all fifty three volumes of the Czech exile periodical, which had been issued in London originally as “Věstník Cyrilometodějské ligy akademické” [Journal of the Academic Association of SS Cyril and Methodius] and from 1950 as “Nový život” [New Life]. From 1954 the journal was taken over by the “Křesťanská akademie” [Christian Academy] in Rome. The bibliography is complemented by an introductory study, which summarizes the current state of research, clarifies the identification of “Nový život” [New Life] and presents its content and authors (the institutional background, editors, administrative assistants, and authors). The chapter about the institutional background describes the first years of existence of the Academic Association of SS Cyril and Methodius on the basis of the articles from “Nový život” [New Life] and comes with more precise facts in comparison to previous works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Benáková 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Benáková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Benáková 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB