velikost textu

Značenije literaturnogo salona v Rossii epochi Aleksandra I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Značenije literaturnogo salona v Rossii epochi Aleksandra I
Název v češtině:
Význam literárního salónu v Rusku epochy Alexandra I.
Název v angličtině:
Siginificance of literary salons in Russia during the rule of Alexander I.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anastasia Safonova
Vedoucí:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Id práce:
165478
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
dějiny ruské kultury, 19. století, literární salón, ruská literatura
Klíčová slova v angličtině:
history of Russian culture, 19th century, literary salon, Russian literature
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem literárního salonu v Rusku za doby vlády Alexandra I. a jeho rolí a významem pro ruskou společnost celkově a pro literaturu zvláště. V rámci této práce byly uvedeny hlavní příčiny tohoto jevu v Rusku, byla provedena analýza jeho historie od počátků až do ztráty významu, kde je zvláštní pozornost věnována literárnímu salónu za doby vlády Alexandra I. Pro stanovení specifiky literárního salonu byla provedena analýza rozdílů mezí salony a kroužky a jinými formami organizací literárního života, rozdílů mezí salony, jejichž majiteli jsou dámy či páni, a také rozdílů mezí petrohradskými a moskevskými literárními salony. Klíčová slova: Dějiny ruské kultury, 19. století, literární salón, ruská literatura
Abstract v angličtině:
Abstract: The master’s thesis is devoted to the theme of the literary salon in Russia during the rule of Alexander I and its role and significance for Russian society in general and for literature in particular. In the thesis is described the main reasons of formation of this phenomenon in Russia and also is made analysis of its history from formation to loss of significance, where special attention is paid to the literary salon of the rule of Alexander I. To reveal the specifics of the literary salon were analysed the difference between the salons and societies and other forms of organization of literary life, difference between the salons owned by ladies or gentlemen and also difference between the St. Petersburg and Moscow literary salons. Keywords: History of Russian culture, 19th century, literary salon, Russian literature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anastasia Safonova 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anastasia Safonova 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anastasia Safonova 319 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Dr. phil. Markus Giger 155 kB