velikost textu

Ferdinand Krch a jeho pedagogické dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ferdinand Krch a jeho pedagogické dílo
Název v angličtině:
Ferdinand Krch and his pedagogical work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Sedláková
Vedoucí:
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
165452
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ferdinad Krch|Dům dětství|reformní pedagogika|citová výchova|dítě
Klíčová slova v angličtině:
Ferdinand Krch|Childhood home|emotional education|Education reform|child
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce představuje významného pedagoga 20. století pana Ferdinanda Krcha. Ferdinand Krch nebyl pouze pedagog, byl také redaktor, vychovatel, spisovatel a metodik. Do pedagogické historie se zapsal svým pokusným zařízením Domem dětství v Horním Krnsku. Podílel se však také na jiných projektech: Hudební ústav, Milíčův dům nebo Akce zámky. Práce je také zaměřena na Krchovu teorii výchovy, která byla doposud uložena v jeho rukopisech v archivech Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Zdrojem po tuto diplomovou práci byla dostupná literatura, rukopisy a dokumenty pramenné povahy.
Abstract v angličtině:
Abstract This Diploma thesis introduce an important pedagogue Mr. Ferdinand Krch of the 20th century. He was not only the pedagogue but he was also a writer, an editor, a warden and methodist.Thanks to an experimental housing called Dum detstvi in Horni Krnsko he became an important part of pedagogue history. He was also a part of another projects such as a Musical institution, Milicuv dům or Akce zamky. The Diploma thesis is also focused on his education theory which has been deposit in his handwritings archives in Narodni pedagogicke muzem and J.A.Komensky library in Prague. Resources for this Diploma thesis were available literature, handwritings and source documents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Sedláková 940 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Sedláková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Sedláková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB