velikost textu

Věřitelé v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věřitelé v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Creditors in insolvency proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dana Fiedlerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
165262
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věřitel, dlužník, insolvenční řízení
Klíčová slova v angličtině:
creditor, debtor, insolvency proceedings
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem mé rigorózní práce je postavení věřitelů v insolvenčním řízení. Cílem práce je popsat současnou právní úpravu postavení věřitelů a jejich pohledávek v insolvenčním řízení a poukázat na některé problémy, které mohou při uplatňování pohledávek vznikat. V této souvislosti odkazuji i na zásadní judikáty týkající se věřitelů v insolvenčním řízení. Mým záměrem není pokrýt rozebíranou problematiku zcela vyčerpávajícím způsobem, což vzhledem k rozsahu práce ani není možné, nýbrž poskytnout obecný přehled o daném tématu se zaměřením na v praxi nejčastěji řešené otázky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of my thesis is the study of creditor status during insolvency proceedings. My objective is to provide a description of the current legal regulations of creditors and their receivables in insolvency proceedings with a focus on specific problems that may arise during the process of the collection of receivables during insolvency proceedings. I also refer to various principal court decisions dealing with these issues. The aim of this thesis is not to present a comprehensive description of all creditor related issues, but to provide a general summary of the relevant processes and to present the most common practical problems and their solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Fiedlerová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Fiedlerová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Fiedlerová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB