text size

Oddlužení v českém insolvenčním právu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Oddlužení v českém insolvenčním právu
Titile (in english):
Discharge from debts in Czech insolvency law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Romana Ferešová
Supervisor:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Thesis Id:
165261
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
25/04/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
insolvenční právo, úpadek, oddlužení
Keywords:
insolvency law, bankruptcy, discharge from debts
Abstract (in czech):
Abstrakt Hlavním cílem této rigorózní práce na téma „Oddlužení v českém insolvenčním právu“ je rozbor právní úpravy institutu oddlužení jako sanačního způsobu řešení kritické finanční situace dlužníka nazývané úpadek. Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou institutu oddlužení v současném českém insolvenčním právu, a to s ohledem na novelu Insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014, a také s ohledem na další chystanou novelu Insolvenčního zákona. Tato rigorózní práce též klade důraz na vývoj některých institutů oddlužení, zejména společného oddlužení manželů a oddlužení osob vykonávajících podnikatelskou činnost, a to ve vztahu k měnící se právní úpravě a judikatuře.
Abstract:
Abstract Thesis „Discharge from debts in Czech insolvency law“ mostly aims to analyze recent legislation of the institute discharge from debts as a recovery method of solution to critical financial situation of debtor called as bankruptcy. This thesis deals with institute of discharge from debts in current Czech insolvency law with regard to amendment of Insolvency act, which came into force on the 1st of January 2014 and also with regard to another prepared amendment of Insolvency act. This thesis also contains emphasis on development of some institutes of discharge from debts, especially of joint discharge from debts of married couples and discharge from debts of self-employed persons in relation to changing legislation and judicial decisions.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Romana Ferešová 1.16 MB
Download Abstract in czech JUDr. Romana Ferešová 99 kB
Download Abstract in english JUDr. Romana Ferešová 168 kB
Download Supervisor's review JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 38 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Pohl 129 kB
Download Defence's report 160 kB