velikost textu

Řízení ve věcech péče o nezletilé děti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení ve věcech péče o nezletilé děti
Název v angličtině:
Child custody proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Helena Hynková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
165072
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezletilé dítě, péče o nezletilé, rozhodování soudu
Klíčová slova v angličtině:
minor, custody of minors, judicial decision-making
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá soudním řízením, v němž soud rozhoduje o svěření nezletilých dětí do péče v souvislosti s plánovaným rozvodem manželství jejich rodičů, tedy pro dobu po tomto rozvodu, či v důsledku rozchodu rodičů, pokud se na péči o dítě nedohodnou. V návaznosti na hmotněprávní úpravu je věnován prostor právní úpravě samotného řízení o péči o nezletilé se všemi jeho specifiky a následně jsou více přiblíženy některé vybrané otázky tohoto řízení, které zasluhují větší pozornost. V závěru práce je potom poukázáno na některé nedostatky právní úpravy či praktické problémy, které současná právní úprava přináší, a které nebyly zmíněny již v průběhu práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the proceedings of custody of minors after their parents divorce or as a consequent of their brake-up if the parents were unmarried and did not make and agreement. The first part of the thesis focuses on the current legistation of substantive law, the second part describes the proceedings in detail and the last part focuses on the selected issues which should be discussed in detail. The conclusion sums up the negatives of the legislations and practical problems which often appears.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Hynková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Hynková 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Hynková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB