velikost textu

Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech
Název v angličtině:
Violence in czech football and hockey stadiums
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Sekan
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
164904
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — tělesná výchova (N D-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
násilí, fotbal, hokej, stadion
Klíčová slova v angličtině:
violence, football, hockey, stadium
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE: Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech AUTOR: Bc. Tomáš Sekan KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce „Násilí na českých fotbalových a hokejových“ stadionech se zaměřuje na projevy fanouškovského násilí během soutěžních utkání v České republice. Během výzkumu bylo pracováno s jednotlivými účastníky (fotbalový chuligán, příslušník Policie ČR, psycholog), dále se práce zaměřuje na názory veřejnosti na toto téma a samotné návštěvy stadionů. Během práce bylo využito rozhovorů, dotazníku, pozorování a obsahové analýzy textu. Z dostupných zdrojů je potom analyzováno, jaký je současný postup hokejových a fotbalových svazů proti diváckému násilí, a zda tyto postupy lze hodnotit jako úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA: Násilí, fotbal, hokej stadion, diváci
Abstract v angličtině:
TITTLE: Violence in Czech Football and Hockey Stadiums AUTHOR: Bc. Tomáš Sekan DEPARTMENT: Department of Physical Education SUPERVISOR: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRACT: The thesis 'Violence in Czech Football and Hockey Stadiums' is focusing on the supporters' violent and agressive behavior during competitive games in the Czech Republic. This thesis is studying all parties involved (football hooligans, police officers, a psychologist) and concentrating on the public opinion on this specific subject and stadium visits themselves. Interviews, questionnaires, observation and content analysis were all used for the purposes of this thesis. Subsequently, the thesis is analyzing available resources to understand what actions are currently being taken by football and ice-hockey associations to fight the violence, and if these actions can be considered successful. KEYWORDS: Violence, football, hockey, stadium, crowds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Sekan 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Sekan 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Sekan 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 153 kB