velikost textu

Sociální role a význam šperku ve Staré říši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální role a význam šperku ve Staré říši
Název v angličtině:
The social role and meaning of jewels in the Old Kingdom
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Soňa Kovalovská
Vedoucí:
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Oponent:
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
Id práce:
164899
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Egyptologie — Etnologie (EGY ETNO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šperky|výroba šperků|šperkařství|Egypt|Stará říše
Klíčová slova v angličtině:
jewels|jewellery-making|jewellery|Egypt|Old Kingdom
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá zobrazením a funkcí šperku ve Staré říši. Šperky můžeme považovat za součást kulturních hodnot lidstva, nejen kvůli jejich estetické funkci. Mým cílem je ucelený pohled na význam šperku a jeho zobrazení ve Staré říši, který je spojen se sociální rolí majitelů těchto hrobek. Primárním zdrojem znalostí o významu a funkcích šperku jsou ikonografické prameny z nekrálovských hrobek Staré říše, včetně motivu výroby šperků ve šperkařských dílnách a šperků sloužících jako součást pohřební výbavy.
Abstract v angličtině:
Abstract This work offers a view into the representation and function of the jewellery in the Old Kingdom. We can consider jewellery as a part of the cultural values of mankind, not only because of its aesthetic function. My purpose is a comprehensive insight of the importance and the representation of jewellery in the Old Kingdom, which is associated with a social role of the tomb owners. The primary source of knowledge of the meanings and functions of the jewellery are the iconographic sources in the Old Kingdom nonroyal tombs, including the scenes of the jewellery workshops and jewels as part of the funerary equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Kovalovská 23.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Kovalovská 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Kovalovská 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miroslav Bárta, Dr. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB