velikost textu

Socha, místo, vztah - Čechy v 80. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Socha, místo, vztah - Čechy v 80. letech 20. století
Název v angličtině:
Statue, location, relation - Bohemia in 80´s of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Péčová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
164632
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
normalizace, Čechy, oficiální kultura, alternativní kultura, veřejný prostor, procento na umění, malostranské dvorky, socha, objekt, místo
Klíčová slova v angličtině:
normalization, Bohemia, official culture, alternative culture, public space, percent for art, malostranské dvorky, sculpture, object, location
Abstrakt:
Ve své práci se budu věnovat sochařským objektům českých umělců, které byly v normalizačním období osmdesátých let minulého století vytvořeny pro exteriérová umístění mimo tradiční výstavní prostory muzeí a galerií. Tématem mé práce bude vztah a reakce děl na daná prostředí, ve kterých se nacházela, ale i prostor jako takový, kterému umělecká díla mohou pomoci odhalit jeho přehlížené kvality. Rozhodla jsem se zaměřit na výstavu Malostranské dvorky, která se konala v roce 1981 v Praze. Budu se věnovat jak okolnostem vzniku výstavy, tak jejímu příběhu a dílům samotným, jejichž osudy chci sledovat i po oficiálním ukončení výstavy. Tuto výstavu, uspořádanou v intimním prostředí staré pražské čtvrti, porovnám s díly, která ve stejné době vznikala v rámci státních zakázek na veřejné stavby, jakými byly sochy na sídlištích, před obchodními domy, nemocnicemi a podobně. Ve světovém kontextu oba fenomény srovnám s díly site specific art. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
As a subject to my bachelor's thesis I chose the sculptures and installations made by Czech artists during the period of 1980s, which were created with the aim of exterior placement, out of the traditional exhibition spaces represented by museums and galleries. The keynote of my work will be the relation and interactions between a piece of art and its surroundings as well as the concept of space itself and its overlooked qualities that art may help to reveal. I decided to focus on the exhibition known as Malostranské dvorky, which took place in Prague in 1981. The idea that has led to the organization of the exhibition and its specific circumstances will be my main interest alongside the description of the particular works of art displayed and their destiny during and after the official end of the exhibition. Furthermore, I will compare the exhibition held in the intimate and unique atmosphere of the old Prague quarter with art that was produced in the same period of time within the official state commissions for newly constructed housing estates and public buildings, such as department stores, hospitals and more. Last but not least, both phenomenons of Czech outdoor sculpture will be compared in more global context with site-specific artworks. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Péčová 659 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Péčová 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Péčová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Péčová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 530 kB