velikost textu

Právní aspekty a ústřední politické instituce Ruské federace 1992-2012.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty a ústřední politické instituce Ruské federace 1992-2012.
Název v angličtině:
Legal aspects and central political institutions of the Russian Federation 1992-2012.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasia Strelova
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Id práce:
164500
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ruská federace|ústava|politické instituce|ústřední a teritoriální správa
Klíčová slova v angličtině:
Russian federation|constitution|political institutions|central and territorial administration
Abstrakt:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti ústředních politických institucí zákonodárné, výkonné a soudní moci v oblasti ústavního zřízení a ústavních orgánů v Ruské federaci v 90. letech 20. století a prvním desetiletí 21. století. Ústřední instituce (a jejich vývoj v moderní době) patří k častým a mimořádně závažným tématům prácí ruských právníků, politiků a historiků soudobých dějin.
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor thesis deals with the analysis of the activities of central political institutions of legislative, executive and judicial power in the area of constitutional institutions and constitutional bodies in the Russian Federation in the 1990s and the first decade of the 21st century. Institutions (and their development in modern times) is frequent and serious subject for the work of lawyers, politicians and historians of modern history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Strelova 798 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anastasia Strelova 412 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Strelova 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Strelova 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB