text size

Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык)
Titile (in english):
Interslavic Language
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Maria Vagner
Supervisor:
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ana Adamovičová
Thesis Id:
164499
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Studies (21-UBS)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Czech for Non-Native Speakers (CC)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
30/05/2017
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
gramatika|medžuslovjanský jazyk|mezinárodní pomocný jazyk|panslovanský jazyk|slovanské jazyky|umělý jazyk
Keywords:
grammar|Medžuslovjanski language|international auxiliary language|Pan-Slavic language|Slavic languages|constructed language
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje medžuslovjanskému jazyku, jeho historii, gramatice, typologické klasifikaci a užitečnosti v současné době. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na historii a gramatiku medžuslovjanštiny, kromě toho se věnuje současnému použití jazyka, a to především na Internetu. Praktická část klasifikuje medžuslovjanský jazyk z hlediska typologie (fonologické, morfologické a syntaktické), věnuje se povaze jazyka a analyzuje, zda se jedná o přirozený nebo umělý jazyk. Dále praktická část zahrnuje dotazníkový průzkum a experiment, jehož cílem je zjistit pravdivost tvrzení, že medžuslovjanština je bez předchozího studia srozumitelná pro každého Slovana na min. 90 %.
Abstract:
Summary This bachelor thesis deals with Medžuslovjanski language, its history, grammar, typological classification and usefulness nowadays. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on the history and grammar of medžuslovjanski language, besides that it explores the current use of the language, especially on the Internet. The practical part classifies Medžuslovjanski language in terms of typology (phonological, morphological and syntactic), devotes itself to the nature of language and analyzes whether it is a natural or an artificial language. Furthermore, the practical part includes a questionnaire survey and an experiment aimed at finding out whether the claim that Medžuslovjanski language is without a previous study 90% understandable for every Slav is true.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Maria Vagner 1.02 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Maria Vagner 190 kB
Download Abstract in czech Bc. Maria Vagner 76 kB
Download Abstract in english Bc. Maria Vagner 74 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. 185 kB
Download Opponent's review PhDr. Ana Adamovičová 301 kB
Download Defence's report 154 kB