velikost textu

Inventarizace ptáků na vybrané lokalitě kraje Vysočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inventarizace ptáků na vybrané lokalitě kraje Vysočina
Název v angličtině:
Bird Census in the Chosen Site in the Vysocina District
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Pospíchalová
Vedoucí:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
164422
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inventarizace, ptáci, kraj Vysočina
Klíčová slova v angličtině:
Bird mapping, Czech Republic, Vysocina district
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá inventarizačním průzkumem ptáků na lokalitě přírodní park Čeřínek. Tato práce zkoumá jednotlivá data z bodového sčítání ptáků, která proběhla od března 2017 do listopadu 2017. Cílem práce je porovnání mého inventarizačního průzkumu a průzkumu České společnosti ornitologické na Vysočině. Klíčová slova: inventarizace, pták, druh, přírodní park, dominance, frekvence
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with inventory survey of birds in the area of natural park Čeřínek. This paper examines the various data points from bird census, which took place from March 2017 to November 2017. The aim is to compare my inventory survey with results of Czech Society for Ornithology in Vysočina. Keywords: inventory, bird, species, nature park, dominance, frequency
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Pospíchalová 2.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Pospíchalová 699 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Pospíchalová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Pospíchalová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB