velikost textu

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
Název v angličtině:
Condominium in the new Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Sýkorová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
164327
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bytové spoluvlastnictví; jednotka; společenství vlastníků jednotek.
Klíčová slova v angličtině:
Condominium; unit; homeowners association.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá úpravou bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, které bylo do konce roku 2013 upraveno ve speciálním zákoně o vlastnictví bytů. Zákonodárce tak následoval nizozemský, belgický, švýcarský či quebecký model úpravy v jednom kodexu, občanském zákoníku. S účinností nového občanského zákoníku znovuožívá i superficiální zásada, která si historicky nikdy pořádně nerozuměla s konstrukcí bytového spoluvlastnictví. V práci je upozorněno na změny a především možné problémy, které nové bytové spoluvlastnictví přináší.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the condominium in the new Civil Code. Formerly (up to the end of 2013) the condominium was stipulated in a special law. The lawmaker followed the Dutch, Belgian, Swiss and Quebec model where the condominium is a part of a general code. The new Civil Code reintroduces the principle superficies solo cedit, which did not historically go hand in hand with the condominium. In this thesis I highlight the changes and problematic sections of the condominium in the new Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Sýkorová 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Sýkorová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Sýkorová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB