velikost textu

Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?
Název v angličtině:
Analysis of modern society. Are media dangerous for education or their big opportunity?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Vencl
Vedoucí:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Id práce:
164107
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní společnost, informační společnost, učící se společnost, vzdělání, vzdělávání, poznání, svět
Klíčová slova v angličtině:
modern society, information society, learning society, education, training, knowledge, world
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují moderní filosofie. Teoreticky se zabývá roztříštěností světa a vzdělání, podléhajících vlivu různých zájmů, a technologií, které hrozí reálnou destrukcí osobnosti, na druhou stranu je ale jejich rozvoj nutnou podmínkou pro fungování společnosti. Práce hledá, jaké místo mají technologie v současné společnosti a vzdělávání, formuluje jejich pozitivní a negativní stránky. KLÍČOVÁ SLOVA moderní společnost, informační společnost, učící se společnost, vzdělání, vzdělávání, poznání, svět
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis stands on the theory of the modern information society, as is reflected by the modern philosophy. The first part analyzes the theoretical fragmentation of the world, education and technology. Education because of its dependence on different interests (mainly economic), technology for its threat of real destruction of personality but, on the other hand, its necessity for the society and its further development. The thesis looks for a place for technology in modern society and education. KEYWORDS modern society, information society, learning society, education, training, knowledge, world
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Vencl 587 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Vencl 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Vencl 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB