text size

Odpovědnost za škodu - náhrada škody

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Odpovědnost za škodu - náhrada škody
Titile (in english):
Liability for damages - Indemnity
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Václav Cidlina
Opponents:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Thesis Id:
164058
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
05/10/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
odpovědnost za škodu, náhrada škody, komparace SRN a ČR
Keywords:
liability for damages, indemnity, comparison of FRG and CR
Abstract (in czech):
Abstrakt Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – náhrada škody se zabývá především popisem předpokladů pro vznik povinnosti k náhradě škody, a to při srovnání úprav občanského práva za současného občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a za nového občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Autor k tomu popisuje i úpravu povinnosti k náhradě škody podle německého občanského zákoníku, a to zejména z toho důvodu, že nový občanský zákoník našel inspiraci pro svou úpravu obecných ustanovení povinnosti k náhradě škody v tom německém.
Abstract:
Abstract The rigorous thesis Liability for damages - Indemnity mainly describes requisite assumptions that constitute an obligation to provide indemnity. The thesis compares the existing legislation of Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code and Act No. 89/2012 Coll., the prospective new Civil Code. The author further describes the law relating to the obligation to provide indemnity under the German Civil Code, emphasizing particularly the fact that general provisions of the new Civil Code dealing with the obligation to provide indemnity have been inspired by the German Civil Code.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Václav Cidlina 1.24 MB
Download Abstract in czech Mgr. Václav Cidlina 65 kB
Download Abstract in english Mgr. Václav Cidlina 5 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 50 kB
Download Opponent's review JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 105 kB
Download Defence's report 158 kB