velikost textu

Odpovědnost za škodu - náhrada škody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu - náhrada škody
Název v angličtině:
Liability for damages - Indemnity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Václav Cidlina
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
164058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost za škodu, náhrada škody, komparace SRN a ČR
Klíčová slova v angličtině:
liability for damages, indemnity, comparison of FRG and CR
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Odpovědnost za škodu – náhrada škody se zabývá především popisem předpokladů pro vznik povinnosti k náhradě škody, a to při srovnání úprav občanského práva za současného občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a za nového občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Autor k tomu popisuje i úpravu povinnosti k náhradě škody podle německého občanského zákoníku, a to zejména z toho důvodu, že nový občanský zákoník našel inspiraci pro svou úpravu obecných ustanovení povinnosti k náhradě škody v tom německém.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis Liability for damages - Indemnity mainly describes requisite assumptions that constitute an obligation to provide indemnity. The thesis compares the existing legislation of Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code and Act No. 89/2012 Coll., the prospective new Civil Code. The author further describes the law relating to the obligation to provide indemnity under the German Civil Code, emphasizing particularly the fact that general provisions of the new Civil Code dealing with the obligation to provide indemnity have been inspired by the German Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Cidlina 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Cidlina 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Cidlina 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB