velikost textu

Vývoj státního znaku Československé a České republiky od roku 1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj státního znaku Československé a České republiky od roku 1990
Název v angličtině:
Development of the Coat-of-arms of Czechoslovakia and Czech Republic from 1990
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kunertová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
163975
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, Česká republika, státní znak, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Czech Republic, coat-of-arms, Development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kunertová 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB