velikost textu

Jan Pelár, muzikant, jenž by neměl být zapomenut

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Pelár, muzikant, jenž by neměl být zapomenut
Název v angličtině:
Jan Pelár, a musician who should not be forgotten
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Janušová
Vedoucí:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
163888
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Pelár, muzikantská koncese, Národopisná výstava v Praze 1895, píseň „My sme Valaši"
Klíčová slova v angličtině:
Jan Pelár, a musician concession, The Ethnographic Exhibition in Prague 1895, song „My sme Valaši“
Abstrakt:
Abstrakt Jan Pelár je nedílnou součástí valašského kulturního dědictví. Osobně reprezentoval valaškou kulturu na Národopisné výstavě v Praze roku 1895. Při této příležitosti si vyřídil svou první muzikantkou koncesi. Údajně při cestě do Prahy složil i valašskou hymnu „My sme Valaši“. Předmětem práce nebude pouze jeho muzikantská kariéra, ale i jeho osobní život, který nebyl nijak všední. Práce nebude sledovat pouze Pelárův život, ale i jeho odkaz mladším hudebníkům či případnou kritiku jeho díla.
Abstract v angličtině:
Abstract Jan Pelar is an integral part of the cultural heritage of Wallachia. He personally represented Wallachian culture at Ethnographic Exhibition in Prague in 1895. On this occasion he obtained his first musician concession. Reportedly, he composed the Wallachian anthem, "My sme Valaši" on his way to Prague. This work will focus on his musical career and his personal life which was extraordinary. This work will focus on his musical career, his extraordinary personal life and his legacy to younger musicians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Janušová 865 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Janušová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Janušová 157 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 731 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB