velikost textu

Postoj žáků k užívání marihuany: prevence a zdravotní rizika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj žáků k užívání marihuany: prevence a zdravotní rizika
Název v angličtině:
Opinion of Pupils on Consumption of Marijuana: Prevention and Health Risks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Jansová
Vedoucí:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Id práce:
163869
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marihuana, konopovité drogy, konopí, Cannabis sativa
Klíčová slova v angličtině:
marijuana, hemp drugs, cannabis, Cannabis sativa
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je shrnout informace ohledně tématu marihuany a konopí vzhledem k jejím účinkům, využití i zneužití. Byl y stanoveny celkem tři hypotézy, které byl y zkoumány za pomoci elektronických dotazníků, na které odpovídali respondenti 6.–9. třídy základních škol. Výsledky práce jsou zpracovány v praktické části. Hypotéza č. 1 byla na základě dotazníku potvrzena a to výsledkem 17,68 % dotázaných respondentů na základní škole alespoň jednou užilo marihuanu. Primární prevence na základních školách je prováděna, přičemž celkové povědomí žáků nezajišťuje. Tato hypotéza tedy potvrzena nebyla. Hypotéza číslo 3 byla také vyvrácena, neboť více než 50 % respondentů potvrdilo, že se o konopí během hodin přírodopisu učilo. Klíčová slova: marihuana, konopovité drogy, konopí, Cannabis sativa
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to sum up the information connected with marijuana and cannabis topic in relation to their effects, use and misuse. At the beginning of m y research three hypotheses have been determined . They have been based on the electronic questionnaires which have been answered by respondents in lower secondary schools. The results of m y thesis are shown in its applied part. According to the questionnaire the first hypothesis has been confirmed. 17,68 % of survey participants have tried marijuana at least once in their lives. The second hypothesis has not been taken to be true, because although there is a prevention in primary schools, it doesn´t provide pupils awareness of this problem completel y. The third hypothesis has be en proved false as well, because more than 50 % of the respondents said that they have already learnt about cannabis in Science. Key words: marijuana, hemp drugs, cannabis, Cannabis sativa
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jansová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jansová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jansová 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 153 kB