velikost textu

Správa cizího majetku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správa cizího majetku
Název v angličtině:
Fiduciary
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Hollmann
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
163658
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Správa majetku, svěřenský fond, fiducie, občanský zákoník, Quebecký občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Fiduciary, Trust, fiducie, civil code, Quebec civil Code
Abstrakt:
ABSTRAKT: V rigorózní práci se autor zabývá problematikou úpravy správy cizího majetku a speciální úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol, ve který je popsána funkčnost správy cizího majetku na území České republiky včetně úpravy svěřenského fondu. Jelikož dochází k úvahám o novelizaci tohoto institutu, autor provedl analýzu mezinárodní komparace úpravy trustu v Anglii, Quebecu, Francii, Německu, Itálii a Lichtenštejnsku a zahraničních případech demonstroval možnosti další úpravy svěřenského fondu v českém právním řádu. V neposlední řadě se autor zabývá úvahami de lege ferenda pro úpravu svěřenského fondu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Autor in this doctor thesis follows and explain the topic of Fiduciary and special institute which is Trust in Czech civil code. Thesis is devided into eleven chapters and explain functionality of Fiduciary and trust in Czech Republic. Because of recent debates of an amendment of Fiduciary in Czech civil code, autor explaining and analyzing trusts in comparison with other countries, e.g.: England, Quebec, France, Germany, Italy, Liechtenstein. In this comparision author explaining possibilities of new amendments and giving proposals of de lege ferenda ideas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Hollmann 826 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Hollmann 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Hollmann 283 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB