velikost textu

Vizuální podoba katalogů soutěže "Nejkrásnější české knihy roku" jako zrcadlo dobových tendencí grafického designu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální podoba katalogů soutěže "Nejkrásnější české knihy roku" jako zrcadlo dobových tendencí grafického designu
Název v angličtině:
Visual Form of Catalogues in the "Most Beautiful Book of the Year" Award as a Mirror of Contemporary Graphic Design
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Mertová
Vedoucí:
Mgr. Alena Petruželková
Oponent:
Mgr. Marta Kolárová
Id práce:
163619
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nejkrásnější české knihy roku (soutěž)|typografie|grafický design|knižní kultura|design publikací
Klíčová slova v angličtině:
The Most Beautiful Czech Books of the year (Award)|Typography|Graphic design|Book Culture|Design of Publications
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá výzkumem katalogů soutěže Nejkrásnější české knihy roku vydaných v rozmezí let 1990-2016. Samotný výzkum je rozdělen do čtyř fází, přičemž první fáze se zabývá provedením analýz jednotlivých katalogů z hlediska grafické úpravy a z hlediska polygrafického zpracování. Druhá fáze výzkumu je zaměřena na získávání autentických výpovědí od autorů grafické úpravy katalogů, které jsou citovány v textu práce. V závěrečných fázích výzkumu jsou získané výsledky porovnávány a interpretovány. Výstupem analýz dokumentů je systematický přehled katalogů soutěže Nejkrásnější české knihy roku vydaných v rozmezí let 1990 – 2016. Klíčová slova: Nejkrásnější české knihy roku (soutěž), typografie, grafický design, knižní kultura, design publikací
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with the research of the „Most Beautiful Czech Books of the Year“ competition catalogs, that were published in the period of 1990-2016. The research itself is divided into four phases, the first stage of which deals with analyzes of individual catalogs in terms of graphic design and polygraphic processing. The second phase of the research is focused on obtaining authentic testimonies from the authors of graphic editing of the catalogs, which are cited in the text of the thesis. In two final stages of the research, the obtained results are compared and interpreted. The output of document analyzes presents a systematic overview of the „„Most Beautiful Czech Books of the Year“ competition catalogs, that were published in the period of 1990-2016. Keywords: The Most Beautiful Czech Books of the year (Award), Typography, Graphic design, Book Culture, Design of Publications
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Mertová 5.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Mertová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Mertová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alena Petruželková 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Kolárová 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB