velikost textu

Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě.
Název v angličtině:
Bodybuilding preparation for the competition - comparation category of competition and difference between theier preparation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Jirkovský
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
163346
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kulturistika, příprava, soutěž
Klíčová slova v angličtině:
bodybuilding, preparation, competition
Abstrakt:
Abstrakt : V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též porovnat odlišnosti jednotlivých soutěžních kategorii či druhy soutěží od kondičních až po profesionální v rámci organizace IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Záměrně upozorňuji na konkrétní organizaci, jelikož je možné, že se má práce bude rozcházet s pravidly či druhy kategorii u organizací jako je NABBA (National Amateur Body-Builders´ Association), INBA (International Natural Bodybuilding Association) a dalších. Za tímto účelem jsem pátral v publikacích, probíral dané téma s významnými osobnostmi české kulturistické a fitness scény či využíval vlastní zkušenosti, které jsem získal jako trenér či závodník v několika kulturistických kategoriích. Chtěl jsem tak přiblížit tento sport, který se stal mým životním stylem i širšímu publiku.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: In the following theses, I would like to focus on bodybuilding preseason with competitive ambitions, describe the preparation in detail, explain the sequence, main attributes, synchronization, correct posing and common mistakes. In addition, I aim to compare variances of individual categories and particular competitions from amateur to professional level under the rules of IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). My thesis might clash with rules and categories of other organizations such as NABBA (National Amateur Body-Builder’s Association), INBA (International Natural Bodybuilding Association) and others, therefore IFBB was purposefully mentioned. I searched thru publications, discussed the given topic with Czech bodybuilding and fitness stars, and utilized my personal experience which I collected as competitive bodybuilder and trainer in variation of bodybuilding categories. I wished to introduce the sport that has become my lifestyle to the wider audience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Jirkovský 5.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Jirkovský 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Jirkovský 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 154 kB