velikost textu

Možnosti psychofyzického rozvoje u dětí mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti psychofyzického rozvoje u dětí mladšího školního věku
Název v angličtině:
Options for psychophysical development in primary school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. arch. Bc. Petr Klika
Vedoucí:
Mgr. Jan Maryška
Oponent:
PhDr. Alena Herbenová
Id práce:
163132
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychofyzický rozvoj, dítě, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
psychophysical development, primary school children
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce jsou možnosti psychofyzického rozvoje a způsob, jak je nabídnout dětem mladšího školního věku; a jejím cílem je dát k dispozici konkrétní, autorský, přístup v uvažování v jeho živé, praktické podobě. Zaměřujeme se na rozvíjení samotných základů pohybu a duševního rozměru tělesného konání. Konkrétní cvičení vedou naši pozornost k rozvíjení vnímání a k rozvíjení dovednosti pohyb vést.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor`s thesis describes options and methods for the psycho-physical development of primary school children as well as techniques for facilitating such development. The goal is to share the author's theoretical and practical approach to the topic. Practice directs our attention to perception and movement leads to our ability to develop. We learn how to improve basic body principles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. arch. Bc. Petr Klika 4.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. arch. Bc. Petr Klika 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. arch. Bc. Petr Klika 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Maryška 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Herbenová 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB