velikost textu

Veles: Slovanské božstvo v komparativní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veles: Slovanské božstvo v komparativní perspektivě
Název v angličtině:
Veles: Slavic deity in comparative perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Šebetovská
Vedoucí:
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kozák
Id práce:
163119
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Religionistika (REL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veles|Volos|archaické náboženství Slovanů|polyteismus|mytologie|podsvětí|magie|Velnias|kosmogonie
Klíčová slova v angličtině:
Veles|Volos|Slavic religion|polytheism|mythology|magic|cosmogony|Velnias|underworld
Abstrakt:
VELES SLOVANSKÉ BOŽSTVO V KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVĚ Bc. Michaela Šebetovská ABSTRAKT V této práci je zkoumán slovanský bůh Veles. Velký důraz je kladen na o něm pojednávající primární prameny, které jsou ovšem velmi strohé a nelze z nich samotných o Velesovi mnoho vyvodit. Z toho důvodu jsou prameny interpretovány s pomocí srovnání s příbuznými bohy z jiných indoevropských mytologií a numinózními bytostmi slovanského folkloru. Cílem práce ovšem není pouze zrekonstruovat jednotlivé funkce boha Velese, ale pochopit též vazby mezi nimi. To umožní vytvořit Velesův celkový obraz tak, jak ho mohli vidět Slované před příchodem křesťanství.
Abstract v angličtině:
VELES SLAVIC DEITY IN COMPARATIVE PERSPECTIVE Bc. Michaela Šebetovská ABSTRACT The thesis deals with Slavic god Veles. The emphasis is put on primary textual sources about him. With regard to their fragmentary nature, there is a need to make use of comparative material. Informations about other Indo-European gods and beings from Slavic folklore similar to Veles are used as well. The purpose is not only to understand isolated functions, but also connections between them. This seems as the best way how to gain the idea of the whole character of Veles as the Slavs before Christianity could see it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šebetovská 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šebetovská 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šebetovská 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kozák 643 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB