velikost textu

Trnaslation and Theoretical Commentary on a Part of Micky Neilson's Novel Starcraft Uprising

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trnaslation and Theoretical Commentary on a Part of Micky Neilson's Novel Starcraft Uprising
Název v češtině:
Překlad a teoretický komentář k překladu části románu Starcraft Uprising od Micky Neilsona
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Prajerová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
Id práce:
162946
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Překlad, Micky Neilson, Starcraft Uprising, science fiction, stylistická analýza
Klíčová slova v angličtině:
Translation, Micky Neilson, Starcraft Uprising, science fiction, stylistic analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá překladem prvních čtyřiceti stran románu Stacraft: Uprising od spisovatele Mickyho Neilsona. Práce se sestává z praktické a teoretické části. Praktická část obsahuje anglický originál a překlad části knihy. Teoretickou část tvoří stylistická analýza mého překladu, která je zaměřena na rozdíly mezi angličtinou a češtinou a další problematiku, se kterou při překladu setkávala. KLÍČOVÁ SLOVA Překlad, Micky Neilson, Starcraft Uprising, science fiction, stylistická analýza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with translation of the initial fourty pages of the novel Stacraft: Uprising by Micky Neilson. The Thesis consists of a Practical and a Theoretical part. The Practical part contains the English original text and the translation of its initial chapters. The Theoretical part is then a stylistic analysis of the translation, which focuses on differences between English and Czech and other issues i had to cope with during the translation. KEY WORDS Translation, Micky Neilson, Starcraft Uprising, science fiction, stylistic analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Prajerová 865 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Prajerová 309 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Prajerová 309 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Grmela, CSc. 251 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB