velikost textu

Vývojová prostředí pro tvorbu www

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojová prostředí pro tvorbu www
Název v angličtině:
Integrated development environment for creating www
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Hofman
Vedoucí:
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Id práce:
162848
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B IT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
editor, vývojové prostředí, www, webová stránka, výuka, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
editor, development environment, www, web page, teaching, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Hofman 1.24 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Jeřábek 595 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB