velikost textu

Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu
Název v angličtině:
Use of music therapy to adapt children to nursery schooling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Včeláková
Vedoucí:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Milena Kmentová
Id práce:
162843
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Muzikoterapie, hudební vnímání, muzikoterapeutické činnosti, adaptace, předškolní vzdělávání.
Klíčová slova v angličtině:
Music therapy, music perception, music therapy activities, adaptation, preschool education.
Abstrakt:
ASTRAKT Diplomová práce se zabývá prvky muzikoterapie a muzikoterapeutickými hrami, které byly využity k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu. V teoretické části přiblížím pojem muzikoterapie, její definice, historický vývoj, metody muzikoterapie a působení hudby na dítě batolecího a předškolního věku. Přiblížím problematiku adaptace dětí na mateřskou školu. Využila jsem znalostí z odborné a metodické literatury, které se vážou k danému tématu. V praktické části jsem vytvořila metodický list, jenž se skládá z muzikoterapeutikých činností a her, které byly aplikovány na dvou až tříleté děti při vstupu do mateřské školy. Zároveň provedla vyhodnocení činností z metodického listu. Při vyhodnocování výzkumu bylo zjištěno, že prostřednictvím promyšlených a opakujících se muzikoterapeutických prvků lze zabránit adaptačním problémům.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on music therapy and related activities that were used to adapt children to nursery school. The theoretical part describes children adaptation and music therapy in general – history, definitions, methods and effects on pre-school children. The practical part contains a methodical list of music therapy activities that were applied on two and three-year-old children. The conclusion of my thesis indicates that repeatedly using specific music therapy activities makes adaptation less problematic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Včeláková 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Včeláková 578 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Včeláková 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Včeláková 239 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Kmentová 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB