velikost textu

Výživa a její vliv na obezitu dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživa a její vliv na obezitu dětí
Název v angličtině:
Nutrition and its influence on children´s obesity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Tvarohová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
162792
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B IT-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výživa, obezita, pohyb, životní styl.
Klíčová slova v angličtině:
Nutrition, obesity, exercise, lifestyle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Tvarohová 1.83 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jitka Tvarohová 532 kB