velikost textu

Povolání učitele odborného výcviku kuchař – číšník – vývoj, současnost a perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povolání učitele odborného výcviku kuchař – číšník – vývoj, současnost a perspektivy
Název v angličtině:
The Profession of Training Teacher in Cook-Waiter Courses – its Development, Present and Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiřina Zimová Tímrová
Vedoucí:
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
162776
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mistr, mistr odborného výcviku, učitel odborného výcviku, učeň, kvalifikace
Klíčová slova v angličtině:
foreman, training teacher, apprentice, qualification
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato práce pojednává o povolání učitele odborného výcviku, dříve mistra či mistra odborného výcviku, v gastronomii, o vzniku a vývoji od dávné historie po současnost, a také s náhledem na perspektivy do budoucnosti. Je rozdělena na dvě části – teoretickou část a empirickou část Teoretická část se zabývá nalezením podkladů pro popis a rozbor problematiky v jednotlivých časových etapách vývoje povolání mistra/učitele odborného výcviku oboru kuchař a číšník. Proto je práce členěna do jednotlivých kapitol, ve kterých najdeme nástin historie pohostinství, vznikem označení mistr, důvody pro předávání zkušeností mezi mistrem a učněm a následný vznik cechů. Později s rozvojem průmyslu a pohostinství vznik učilišť s výukou pod vedením mistrů odborného výcviku. V druhé polovině 20.století se mistři kromě odborné výuky podíleli i na ideové výchově učňů, a to až do roku 1989, kdy došlo k transformaci školství, které přetrvává do dnešní doby. Nakonec si nastíníme perspektivu učitele odborného výcviku do budoucnosti. V empirické části zjistíme, jaký byl pohled na povolání učitele odborného výcviku, a to zodpovězením výzkumné otázky pomocí průzkumného šetření. Využitím metody modelu smíšeného výzkumu jsme provedli šetření s cílem zjistit jaký byl mistr/učitel odborného výcviku v každém zkoumaném historickém období odborníkem své profese, v tomto případě kuchař – číšník a jak uměl předávat své zkušenosti učňům/žákům. U výzkumné otázky vycházíme ze zkušeností oslovených respondentů v různých časových obdobích. Tito respondenti jsou bývalí spolužáci, kolegové a současní i bývalí žáci. A díky výsledkům tohoto výzkumu můžeme na závěr uvést předpokládaný směr, kterým se vývoj tohoto velmi náročného a pro další vývoj řemesel důležitého povolání, bude ubírat. KLÍČOVÁ SLOVA mistr, mistr odborného výcviku, učitel odborného výcviku, odborný výcvik, praktické vyučování, učeň, žák
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT: Tato práce pojednává o povolání učitele odborného výcviku, dříve mistra či mistra odborného výcviku, v gastronomii, o vzniku a vývoji od dávné historie po současnost, a také s náhledem na perspektivy do budoucnosti. Je rozdělena na dvě části – teoretickou část a empirickou část Teoretická část se zabývá nalezením podkladů pro popis a rozbor problematiky v jednotlivých časových etapách vývoje povolání mistra/učitele odborného výcviku oboru kuchař a číšník. Proto je práce členěna do jednotlivých kapitol, ve kterých najdeme nástin historie pohostinství, vznikem označení mistr, důvody pro předávání zkušeností mezi mistrem a učněm a následný vznik cechů. Později s rozvojem průmyslu a pohostinství vznik učilišť s výukou pod vedením mistrů odborného výcviku. V druhé polovině 20.století se mistři kromě odborné výuky podíleli i na ideové výchově učňů, a to až do roku 1989, kdy došlo k transformaci školství, které přetrvává do dnešní doby. Nakonec si nastíníme perspektivu učitele odborného výcviku do budoucnosti. V empirické části zjistíme, jaký byl pohled na povolání učitele odborného výcviku, a to zodpovězením výzkumné otázky pomocí průzkumného šetření. Využitím metody modelu smíšeného výzkumu jsme provedli šetření s cílem zjistit jaký byl mistr/učitel odborného výcviku v každém zkoumaném historickém období odborníkem své profese, v tomto případě kuchař – číšník a jak uměl předávat své zkušenosti učňům/žákům. U výzkumné otázky vycházíme ze zkušeností oslovených respondentů v různých časových obdobích. Tito respondenti jsou bývalí spolužáci, kolegové a současní i bývalí žáci. A díky výsledkům tohoto výzkumu můžeme na závěr uvést předpokládaný směr, kterým se vývoj tohoto velmi náročného a pro další vývoj řemesel důležitého povolání, bude ubírat. KLÍČOVÁ SLOVA mistr, mistr odborného výcviku, učitel odborného výcviku, odborný výcvik, praktické vyučování, učeň, žák
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiřina Zimová Tímrová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiřina Zimová Tímrová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiřina Zimová Tímrová 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Marinková, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 152 kB