text size

Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014.
Titile (in english):
Construction of the Single European Railway Area: Reforms of railway sector in the Czech Republic 2004-2014.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jaromír Volf
Supervisor:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Opponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Thesis Id:
162771
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of European Studies (23-KZS)
Study programm:
International Area Studies (N6702)
Study branch:
European Studies (ES)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/06/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
liberalizace železniční dopravy, Česká republika, Evropský unie, společná dopravní politika, europeizace, železniční trh, České dráhy, síťová odvětví, doprava, železnice
Keywords:
railway liberalization, Czech republic, European Union, Common Transport Policy, railway market, Czech Railways, network industries, transport, railways
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014, zkoumá europeizaci české železniční politiky na čtyřech aktérech – vláda, krajské samosprávy, České dráhy a soukromí dopravci. Zasazuje reformu evropskou železniční reformu do konceptu liberalizace síťových odvětví. Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004, proto neměla možnost ovlivnit její základy. Cílem práce bylo vyzkoumat, jakým způsobem Evropská unie ovlivnila české železniční prostředí a jestli došlo k posílení aktérů podporujících liberalizaci. Z práce vyplynulo, že i přes posílení těchto aktérů, nedošlo k vytvoření železničního trhu v osobní dopravě. Způsobeno to bylo zejména nedostatečnou institucionální a regulační schopností státu, který nebyl schopen zdárně dokončit žádné nabídkové řízení. V krajích je situace podobná, neboť v roce 2009 bylo schváleno desetileté memorandum na provoz regionální dopravy s Českými drahami. V případě krajů navíc došlo k velkému rozdílu v dopravních politikách, které bude stát pravděpodobně chtít řešit.
Abstract:
Abstract This thesis Construction of the Single European Railway Area: Reforms of railway sector in the Czech Republic 2004-2014 deals with the europeanisation of the Czech railway policies through the lens of four subjects – government, regional governments, Czech railway and private railway companies. The work puts the issue of the European railway reform into the perspective of the concept of network industries liberalisation. The Czech Republic joined the European Union in 2004 and therefore had no chance in influencing its foundation. The thesis attempts to investigate the ways in which the EU affected the Czech railway environment and, simultaneously, if some kind strengthening of actors supporting liberalisation took place. The work concluded that although these actors have been strengthened, the railway market in passenger transport hasn’t been created. As the work demonstrates, this was caused mainly by insufficient institutional and adjustment ability of the state that hasn’t been able to successfully finish any public tenders. In the regions, the situation is similar – in 2009, a ten- year memorandum on operating of regional transport by Czech railways has been passed. Besides, each region has a different transport policy and the government will probably try to handle.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jaromír Volf 1.1 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jaromír Volf 20 kB
Download Abstract in czech Bc. Jaromír Volf 109 kB
Download Abstract in english Bc. Jaromír Volf 60 kB
Download Supervisor's review PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 275 kB
Download Opponent's review Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 91 kB
Download Defence's report 176 kB