velikost textu

Chytré telefony ve vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chytré telefony ve vzdělávání
Název v angličtině:
Smartphones in education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ondřej Hruška
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Id práce:
162694
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitální technologie ve výuce, mobilní telefony, chytré telefony, m-learning, azbuka, aplikace pro chytré telefony
Klíčová slova v angličtině:
digital technology in education, mobile phone, smartphones, m-learning, Cyrillic script, smartphones software
Abstrakt:
Moderní technika se stala nedílnou součástí našeho světa, školství je však konzervativnější a moderní technika se do něj dostává s určitým zpožděním. Mobilní telefon vlastní většina populace – existují názory, že by měl být ve školách používán, stejně jako proudy přející si jeho zakázání ve výuce. Práce nejprve zařazuje mobilní telefon mezi ostatní výukové prostředky a na základě literatury shrnuje jeho kladné a záporné stránky, stejně jako uvádí některá doporučení pro jeho používání ve výuce. Dále zkoumá chování uživatelů při výuce prostřednictvím mobilního telefonu pomocí aplikace na výuku základů azbuky. Ukázalo se, že většina studentů nečte při registraci licenční podmínky, u hlasu aplikace preferuje vlastní pohlaví a má tendenci kurz předčasně opouštět. Nakonec bylo provedeno dotazníkové šetření na základní škole, z něhož například vyplynulo, že žáci dotyková zařízená většinou používat chtějí a jsou i ochotni používat své, i když spíše ve škole než ve svém volném čase. Pro hraní her i návštěvy internetu je mobilní telefon nejčastěji používané zařízení, ale nejvíce používané aplikace na něm jsou z oblasti sociálních sítí, komunikačních programů a přehrávání videa. Zdá se také, že horších výsledků ve škole dosahují žáci trávící na telefonu více času, ale nejlepšího průměru známek nedosahují žáci trávící na telefonu času nejméně.
Abstract v angličtině:
Modern technology has become an integral part of our life. Schools are often conservative, so involvement of technology in education is delayed. Most of the population own a smartphone, and while some people say that smartphones should be used in the lessons, others would prefer a complete ban on them. This work sums up strengths and weaknesses of smartphones in education based on literature and discusses some recommendations on their use. Smartphones usage in education was studied in an application which helps with basics of Russian alphabet. It was shown that majority of the users did not read license terms, preferred the same sex for application voice and tended to leave the application prematurely. A questionnaire survey on a school was used to grasp the whole topic. It was revealed that that touch devices would be welcome in education by students, and they are prepared to use their own smartphone for studying although rather at school than in their free time. Mobile phone is the preferred device for games playing and internet browsing but the most commonly used applications include social networks, communication programs and video players. It seems that the worst school results are achieved by students who use the smartphones most, but best results are not achieved by students who use the phone the least.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Hruška 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Hruška 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Hruška 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Jeřábek 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB