text size

Elektronické knihy a autorské právo

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Elektronické knihy a autorské právo
Titile (in english):
E-books and copyright
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Barbora Lašková
Supervisor:
JUDr. Zuzana Císařová
Opponent:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Thesis Id:
162556
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
26/06/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Elektronické knihy, Internet, Autorské právo
Keywords:
E-books, Internet, Copyright
Abstract (in czech):
ABSTRAKT LAŠKOVÁ, Barbora ELEKTRONICKÉ KNIHY A AUTORSKÉ PRÁVO Tato rigorózní práce se skládá z osmi kapitol, přičemž první část si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem elektronické knihy a popsat a vyložit autorskoprávní problematiku týkající se elektronických knih, nabídnout nakladatelům, distributorům, knihovnám i uživatelům možnosti, jak legálně užít elektronickou knihu chráněnou autorským právem, a to prostřednictvím uzavření licenční smlouvy, volného užití či zákonné licence. Druhá část této práce se zabývá prostředky ochrany elektronických knih a popisem odpovědnosti za porušování autorských práv. Závěr této práce je pak věnován autorskoprávní úpravě související s elektronickými knihami de lege ferenda. Tato práce by též měla odpovědět na některé aktuální otázky k tématu elektronických knih, které lze dovodit pouze výkladem a za pomoci judikatury (evropské, německé a české) a zároveň pojmenovat právní problémy elektronických knih, jejichž řešení je do budoucna třeba vtělit do právních norem a uvést do praxe.
Abstract:
ABSTRACT LAŠKOVÁ, Barbora E-BOOKS AND COPYRIGHT This rigorous thesis consists of eight chapters, while the aims of the first part are to make readers familiar with the concept of e-books and to describe and to explain the copyright aspect of e-books, to offer to publishers, distributors, libraries and users possibilities of how to use copyrighted e-books legally, namely through conclusion of a license agreement, free share or under a license granted by operation of law. The second part of this thesis deals with methods of e-book protection and description of liability for infringement of copyrights. Conclusion of this thesis is then focused on copyright aspects of e-books de lege ferenda. This thesis is also supposed to give answers to some topical questions related to the e-book phenomenon, which can only be inferred by construing and using case law (European, German and Czech), and at the same time, to address legal problems of e-books, the solution of which should be incorporated in legal norms and put into practice in the future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Barbora Lašková 1.2 MB
Download Abstract in czech JUDr. Barbora Lašková 249 kB
Download Abstract in english JUDr. Barbora Lašková 101 kB
Download Supervisor's review JUDr. Zuzana Císařová 91 kB
Download Opponent's review JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 88 kB
Download Defence's report 204 kB