velikost textu

Vývoj systému státní sociální podpory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj systému státní sociální podpory
Název v angličtině:
Development of the system of state social support
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Janková
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jana Zemanová
Id práce:
162553
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
systém státní sociální podpory, rodiny s vyššími příjmy/rodiny s nižšími příjmy, bezdětné rodiny/ rodiny s dětmi, životní minimum, testované/netestované dávky, jednorázové dávky, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče, porodné, pohřebné.
Klíčová slova v angličtině:
System of state social support, high-income families / low-income families, childless families / families with children, minimum subsistence level, income – tested benefit / non – income – tested benefit, one – off benefits, child allowance, social allowance, housing allowance, parental allowance, foster care allowances and grants, birth grant and funeral grant.
Abstrakt:
Abstrakt Klíčová slova: systém státní sociální podpory, rodiny s vyššími příjmy/rodiny s nižšími příjmy, bezdětné rodiny/ rodiny s dětmi, životní minimum, testované/netestované dávky, jednorázové dávky, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče, porodné, pohřebné. Tématem rigorózní práce je vývoj systému státní sociální podpory. Systém státní sociální podpory je nastaven především na podporu rodin s dětmi, neboť nárok na většinu dávek státní sociální podpory je podmíněn přítomností nezaopatřeného dítěte. Systém státní sociální podpory vznikl na základě přijetí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, částečně zákon nabyl účinnosti dnem 1. 10. 1995 a v plném rozsahu pak dnem 1. 1. 1996. Současný systém státní sociální podpory se skládá z pěti dávek, jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné jsou tzv. dávky testované, neboť se pro zjištění nároku na tyto dávky zjišťuje příjem rodiny. Ostatní dvě dávky jsou tzv. netestované, nezáleží tedy na příjmu rodiny, která o tyto dávky žádá. V práci je zachycen vývoj každé jednotlivé dávky a podrobně popsány nejzásadnější novely zákona, včetně jejich dopadů na společnost.
Abstract v angličtině:
Abstract Key words: System of state social support, high-income families / low-income families, childless families / families with children, minimum subsistence level, income – tested benefit / non – income – tested benefit, one – off benefits, child allowance, social allowance, housing allowance, parental allowance, foster care allowances and grants – the foster child allowance, the foster parent allowance, the fostering grant, motor vehicle grant and the allowance after ending of the foster care, birth grant, funeral grant. The topic of the thesis is the development of state social support. Through the state social support the state contributes mainly to families with dependent children who are faced with a recognized social situation that the family is unable to cope with via its own efforts and means. The system of the state social support was established in 1995 and is regulated by Act No 117/1995 Coll. on State Social Support, as amended. The present system of state social support consists of the following benefits: child allowance, housing allowance, parental allowance, birth grant and funeral grant. Child allowance, housing allowance and birth grant are income tested. Parental allowance and funeral grant are non-income tested benefits. The thesis takes down development of separate benefits of state social support and describes important amendments of Act No 117/1995 Coll. on State Social Support.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Janková 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Janková 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Janková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Janková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 639 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB