text size

Jedinec s problémovým chováním v prostředí střediska výchovné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jedinec s problémovým chováním v prostředí střediska výchovné péče
Titile (in english):
Person with disordered behaviour in environment of juvenile correction centre
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Hana Šafaříková
Supervisor:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Thesis Id:
162535
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/01/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Poruchy chování, problémové chování, ústavní výchova, středisko výchovné péče, autorita, skupina, sebehodnocení, vliv prostředí.
Keywords:
Behaviour disorders, problem behaviour, institutional education, juvenile correction center, authority, group, self-esteem, affect the environment.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Hana Šafaříková 1.2 MB
Download Supervisor's review prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 72 kB
Download Opponent's review PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 396 kB
Download Defence's report prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 152 kB