velikost textu

Jedinec s problémovým chováním v prostředí střediska výchovné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jedinec s problémovým chováním v prostředí střediska výchovné péče
Název v angličtině:
Person with disordered behaviour in environment of juvenile correction centre
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Šafaříková
Vedoucí:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
162535
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy chování, problémové chování, ústavní výchova, středisko výchovné péče, autorita, skupina, sebehodnocení, vliv prostředí.
Klíčová slova v angličtině:
Behaviour disorders, problem behaviour, institutional education, juvenile correction center, authority, group, self-esteem, affect the environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Šafaříková 1.2 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 152 kB