velikost textu

Etická výchova na Základní škole Úvaly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etická výchova na Základní škole Úvaly
Název v angličtině:
Ethic Education for Elementary School Úvaly
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miloslava Semrádová
Vedoucí:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Thorovská
Id práce:
162510
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B PG-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika, výchova, etická výchova, etický kodex, prosociální chování
Klíčová slova v angličtině:
Ethics, education, ethic education, ethic code, prosocial behavior
Abstrakt:
ABSTRAKT Etická výchova na Základní škole Úvaly je od školního roku 2013/2014 realizována formou projektu „Pošli to dál“. Usiluje o vytvoření uceleného systému etické výchovy. Výstupem projektu bylo vytvoření etického kodexu (žák – učitel – rodič) ve školním roce 2016/2017. Cílem práce je popis a analýza současného stavu implementace etické výchovy do výuky na Základní škole Úvaly. Pracovní hypotéza „Je nutné vytvoření uceleného systému výuky etické výchovy?“ byla ověřena metodou obsahové analýzy a řízeným rozhovorem. Předpokladem pro hypotézu bylo povinné zařazení etické výchovy do kurikulárních školských dokumentů. Dále byl ověřen dopad praktické etiky (v podobě vytvořeného etického kodexu) na osobnostní a sociální výchovu. KLÍČOVÁ SLOVA Etika, výchova, etická výchova, etický kodex, prosociální chování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The education of ethics on Elementary school of Uvaly is carried out using the „Send it further“ method since school year 2013/2014. Its aim is to create a complete system of ethical education. The output of this project was the creation of an ethical codex (student – teacher – parent) during the school year 2016/2017. The aim of this thesis is to describe and analyze the current status of implementation of ethical education in practice at Elementary school of Uvaly. The working hypothesis „Is it necessary to create a system of ethical education?“ was verified using content analysis and guided interview methods. One of the prerequisites for the hypothesis verification was to make ethical education an integral and mandatory part of curricular school documentation. Furthermore, the thesis verifies the impact of practical ethics (in the form of an ethical codex) on personal and social education. KEYWORDS Ethics, education, ethic education, ethic code, prosocial behavior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miloslava Semrádová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miloslava Semrádová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miloslava Semrádová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Thorovská 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB