velikost textu

Osvojování gramatických kategorií sloves u dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvojování gramatických kategorií sloves u dítěte
Název v angličtině:
Acquisition of grammatical categories of verbs in a child
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milada Macků
Vedoucí:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Id práce:
162502
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětský jazyk, dětská řeč, vývoj dětské řeči, předškolní věk, psycholingvistika, osvojování jazyka, osvojování sloves, osvojování gramatických kategorií, slovesné gramatické kategorie
Klíčová slova v angličtině:
child language, child speech, development of children's speech, preschool age, psycholinguistic, language acquqisition, acquisition o verbs, acquisition of grammatical categories, grammatical categories of verbs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milada Macků 906 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Milada Macků 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB