velikost textu

Tradice sborového zpěvu v Karlových Varech se zaměřením na Karlovarský pěvecký sbor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradice sborového zpěvu v Karlových Varech se zaměřením na Karlovarský pěvecký sbor
Název v angličtině:
Choir tradition in Karlovy Vary with the focusing on Karlovy Vary choir
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Rezek, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Veverková
Id práce:
162412
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (N HV-SBO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karlovy Vary, Karlovarský pěvecký sbor, Karlovarský symfonický orchestr, pěvecké sbory, A. Dvořák, J. Hercl, J. Štrunc, M. Bok
Klíčová slova v angličtině:
Karlovy Vary, Karlovy Vary Choir, Karlovy Vary Symphony Orchestra, chores, A. Dvořák, J. Hercl, J. Štrunc, M. Bok
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce pojednává o sborové tradici ve městě Karlovy Vary. Mapuje hudební a společenský život ve městě od 19. století až po současnost, včetně některých významných hudebních osobností. Dále se zaměřuje na všechna významná sborová tělesa, která byla, či stále jsou, aktivní a která měla svůj význam pro kulturní život města. Důraz je kladen především na Karlovarský pěvecký sbor, který je v současnosti nejdéle působícím pěveckým tělesem ve městě, včetně všech sbormistrů, kteří se podíleli na chodu a uměleckém vedení sboru a včetně pamětí nejstarších členů sboru, ať již emeritních nebo stále aktivních. V závěru práce je uveden repertoár sboru a obrazová příloha.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on choral traditions in the city of Karlovy Vary. It maps music and social life in the city from the 19th century to the present, including some of the major personalities in music. It also concentrates on all the important choir bodies that were or still are active and which were important for the cultural life of the city. Emphasis is placed primarily on the Karlovy Vary Choir, the longest-performing choir in the city, including all choirmasters who participated in the running and artistic leadership of the choir. Memories of the oldest members of the choir, emeritus or still active, are also incorporated. At the end of the thesis, the repertoire of the choir and the pictorial attachment are presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Rezek, DiS. 28.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Rezek, DiS. 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Rezek, DiS. 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Veverková 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 152 kB