velikost textu

Ibn al-Amír as-San'ání a jeho význam v islámském reformismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ibn al-Amír as-San'ání a jeho význam v islámském reformismu
Název v angličtině:
Ibn al-Amir al-San'ani and his Role in Islamic Reformism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Rumpl
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Id práce:
162375
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Arabistika (ARN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ibn al-Amír as-San'ání|islámský reformismus
Klíčová slova v angličtině:
Ibn al-Amir al-San'ani|Islamic Reformism
Abstrakt:
Diplomovápráce se věnuje jemenskému reformátorovi Ibn alAmírovi aṣṢanʿání 1768), který byl jedním z učenců pocházející zajditského prostředí snažících se o reformu ze islámu především v podobě studia sunnitských sbírek ḥadíthů a puristického pojetí věrouky a kultu. Práce je založena na představení několika oblastí, které formovali jeho život a názory. společenskonáboženská reformátorova studia v a Medíně a jejich vliv na jeho učení, posléze pak představení několika témat, kterým se věnoval.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis is dedicated to Yemeni reformist Ibn al-Amir al-Ṣanʿani (1687-1768). He was one of scholars coming from Zaidi milieu who made efforts to reform Islam primarily in a form of studies of Sunni hadiths collection and a purist conception of faith and cult. The work is based on presentation of several areas which formed his life and opinions, as the historic-social- religious situation in Yemen, his studies in Mecca and Medina and their influence on his teaching, and introdution of several themes which he was occupied with.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Rumpl 729 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Rumpl 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Rumpl 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB