velikost textu

Aleš Holický ze Šternberka a česká šlechta v první polovině 15. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aleš Holický ze Šternberka a česká šlechta v první polovině 15. století
Název v angličtině:
Aleš Holický ze Šternberka and Czech aristokracy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Sýkora
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Id práce:
162342
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aleš Holický ze Šternberka, česká šlechta, 15. století, husitské války, Barbora Celjská, Jiří z Poděbrad, Oldřich z Rožmberka
Klíčová slova v angličtině:
Aleš Holický of Sternberg, czech nobility, 15th century, hussite war, Barbara of Cilli, George of Poděbrady, Oldřich of Rosenberg
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Sýkora 3.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Sýkora 24.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 463 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 152 kB