velikost textu

Pojetí dramatické výchovy na konkrétní základní umělecké škole a domě dětí a mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí dramatické výchovy na konkrétní základní umělecké škole a domě dětí a mládeže
Název v angličtině:
The concept of drama classes in a particular music and arts school and the youth center
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Božena Trojanowská
Vedoucí:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
162286
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatická výchova,literárně dramatický obor, volnočasová zařízení, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
drama education, literature and drama field, free time facilities, younger school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Božena Trojanowská 297 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Zdeňka Hanková 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB