velikost textu

Analýza informačního prostředí a informačních zdrojů pro farmaceutické obory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza informačního prostředí a informačních zdrojů pro farmaceutické obory
Název v angličtině:
Analysis of information environment and information resources for pharmaceutical disciplines
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Vladimír Kebza
Oponenti:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Id práce:
162270
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Farmaceutický průmysl, farmacie, farmakovigilance, faktografické databáze, bibliografické databáze, digitální knihovny, klasifikační systémy, selekční jazyky, vyhledávání informací, elektronické informační zdroje, alternativní medicína, komplementární medicína
Klíčová slova v angličtině:
Pharmaceutical industry, pharmacy, pharmacovigilance, factographic databases, bibliographic databases, digital libraries, classification systems, retrieval languages, information retrieval, electronic resources, complementary medicine, alternative medicine
Abstrakt:
Cílem rigorózní práce je popsat a základně analyzovat vybrané databáze a digitální knihovny s obsahovým zaměřením na farmaceutické obory. Úvodní část práce se zabývá související terminologií, navazující kapitoly se pak snaží poukázat na důležité pojmy a principy v prostředí farmaceutického průmyslu, dále představit důležité instituce s vlivem na tuto oblast, respektive poukázat na významné klasifikační systémy a selekční jazyky vyskytující se v některých popisovaných databázích. Šestá kapitola podává přehled o farmaceutických informačních zdrojích v nabídce předních světových databázových center. V sedmé kapitole je popsáno a základně analyzováno 10 významných informačních zdrojů. Osmá kapitola pak představuje vybrané informační zdroje pro komplementární a alternativní medicínu. Empirická část práce zahrnuje obsahové srovnání bibliografických databází MEDLINE, EMBASE a BMČ z hlediska farmaceutických informací a dále pojednání o informačním brokeringu na příkladu aktivit společnosti Medistyl. Klíčová Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the rigorous thesis is to describe and basically analyze representative databases and digital libraries that focus on pharmaceutical disciplines. The introductory chapter is concerned with related terminology, while the following chapters refer to significant concepts and principles in the field of pharmaceutical industry, to important institutions that have an impact on this field, and also to important classification systems and retrieval languages that can be found in some of the described resources. The sixth chapter focuses on pharmaceutical information resources which are offered by some of the world’s leading database service companies. The seventh chapter contains a description and a basic analysis of 10 representative electronic resources for pharmaceutical disciplines. The eighth chapter describes representative information resources for complementary and alternative medicine. The empirical section of this diploma thesis consists of a subject coverage analysis of bibliographic databases MEDLINE, EMBASE and BMČ from the viewpoint of pharmaceutical information, and further deals with information brokering that is presented on example of the Medistyl company. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Kebza 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Kebza 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Kebza 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB