velikost textu

Problém zla v poválečné filosofii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém zla v poválečné filosofii
Název v angličtině:
The Problem of Evil in the Philosophy after 2. War
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Turková
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Id práce:
162264
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zlo, filosofie, existencionalismus
Klíčová slova v angličtině:
evil, human beings, existentiality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Turková 1.03 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 153 kB