velikost textu

Geometrické vlastnosti komplexních čísel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geometrické vlastnosti komplexních čísel
Název v angličtině:
The geometric properties of complex numbers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Kouba
Vedoucí:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Id práce:
162232
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (B IT-M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gaussovo celé číslo, komplexní rovina, Gaussovo prvočíslo, applet
Klíčová slova v angličtině:
Gaussian integer, complex plane, Gaussian integer, applet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Kouba 5.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. František Kouba 363 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. František Kouba 53 kB