velikost textu

Effect of education on health: The Czech Republic case

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of education on health: The Czech Republic case
Název v češtině:
Vliv vzdělání na zdraví: Případová studie České republiky
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Pažitka
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Id práce:
162184
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zdraví, vzdělaní, měsíc narození, efekt relativní  vyspelosti
Klíčová slova v angličtině:
health, education, birth month, relative maturity e ffect
Abstrakt:
Velká, pozitivní a kauzalní souvislost mezi vzděláním a zdravím člověka byla odhalena předchozím výzkumem. Tato studie se věnuje analýze tohoto vztahu v bývalém Československu. V mojí práci jsem využil soubory dat získané z průzkumu Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE). Užívání jednoho ročního termínu pro nástup dětí do školy způsobuje continuum věku v této době, což lze využit pro identifikaci vlivu vzdělání na zdraví, které je v mé praci unikátně vytvořeno pomocí metody principálních komponentů z 30 různých otázek z SHARE. Při analýze jsem použil metodu instrumentalní proměnné, která je v mém případě měsíc narození. Nicméně, výsledky z prvního kola této metody naznačují, že instrumentalní proměnná není platná, protože korelace mezi měsícem narození a vzděláním je velmi nízká a nevýznamná. Toto platí i po změně proměnné pro vzdělaní i zdraví nebo po kontrole institutionalních změn, případně po povolení heterogeních efektů. Jako nejpravděpodobnější příčina se jeví fakt, že jsem s použitými daty nebyl schopen kontrolovat pro tkz. „non-compliers“. Důsledkem toho je, že všechny výsledky týkající se souvislosti mezi vzděláním a zdravím jsou neprůkazné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Previous research has uncovered a large, positive and causal link between education and health. This paper is devoted to examining the topic in the former Czechoslovakia. My analysis is conducted on a data set pooled from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). I utilize a continuum of ages at school entry, caused by the use of a single school cut-off, to identify the effect of education on health, which is uniquely created from the PCA method and using 30 questions of the SHARE. Therefore, I apply instrumental variable approach with a month of birth as an instrument for education. The results from the first-stage suggest that the instrument is not valid, since a correlation between the instrumental (Month of birth) and the instrumented variable (education) is very low and insignificant. The results remain insignificant even after adjusting for different measures of education, health, institutional changes or heterogeneous effects. As the most probable cause, I state the inability to control for non-compliers in my instrumental variable regressions. As a consequence, all the results regarding the link between education and health are inconclusive. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Pažitka 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Pažitka 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Pažitka 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB