velikost textu

Morfologické a funkční změny v samčím reprodukčním systému- ovlivnění hemotast. bariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologické a funkční změny v samčím reprodukčním systému- ovlivnění hemotast. bariéry
Název v angličtině:
Morphological and functional changes in the male reproductive system-/ / hemotast influence. barriers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c.
Prof.MUDr.RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
Id práce:
16212
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmakologie a toxikologie (DFX)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 7.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 1004 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Mgr. Martin Kopecký, Ph.D. 1004 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 663 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c. 1.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr.RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. 1.09 MB