text size

Využití Psychobiografického modelu péče při práci se seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Využití Psychobiografického modelu péče při práci se seniory
Titile (in english):
Using of Psychobiographical model of care when working with seniors
Type:
Diploma thesis
Author:
Markéta Svobodová
Supervisor:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Opponent:
Mgr. Monika Nová
Thesis Id:
162116
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Study programm:
Social Work (N7508)
Study branch:
Social and Charity Work (SACH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/06/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Senior, stáří, psychobiografický model péče, demence, princip normality, fáze regrese, aktivity denního života, biografie, individuální plány péče, reminiscence.
Keywords:
Senior, age, Psychobiographical model of care, dementia, normality principle, regression phases, activities of daily living, biographies, individual care plans, memories Therapy.
Abstract (in czech):
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem využití psychobiografického modelu péče při práci se seniory. První část práce se zaměřuje na teoretický rámec, kde jsou vysvětleny pojmy, jako je stáří a jeho věková hranice, změny ve stáří a potřeby seniorů, demence a její formy. Dále zde nalezneme informace o vybraných sociálních službách pro seniory, jejich pracovnících a etickém kodexu. Kromě toho práce obsahuje informace o psychobiografickém modelu a vším, co s ním souvisí. Druhá část je zaměřena na konkrétní využití modelu v Domově pro seniory Háje a v Domově pro zrakově postižené Palata. Klíčová slova: Senior, stáří, psychobiografický model péče, demence, princip normality, fáze regrese, aktivity denního života, biografie, individuální plány péče, reminiscence.
Abstract:
Annotation My dissertation is focused on usage of psychobiographical model of care during working with seniors. The first part of my dissertation is focused on theories, where I explain things such as old age and its age borders, changes in old age and senior's needs, dementia and its forms. We can also find here informations about senior services, social workers and ethic codex. Besides that, my dissertation contains informations about psychobiographical model and everything that is related to it. Second part of my dissertation is focud on concrete usage of the model in Senior House Háje and Senior House Palata for people with eyes dissorder. Keywords Senior, age, Psychobiographical model of care, dementia, normality principle, regression phases, activities of daily living, biographies, individual care plans, memories Therapy.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Markéta Svobodová 5.25 MB
Download Attachment to the thesis Markéta Svobodová 3.76 MB
Download Abstract in czech Markéta Svobodová 203 kB
Download Abstract in english Markéta Svobodová 151 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 129 kB
Download Opponent's review Mgr. Monika Nová 267 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB