velikost textu

Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost?
Název v angličtině:
The Zoning of Rozmberk's Water Mills on Třeboň estate after 1590: Myth or Fact?
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Škudrnová
Oponent:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Id práce:
162091
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vodní mlýny, Rožmberkové, Třeboň, Popis mlýnů, Jaroslav Honc, rajonizace, raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
water mills, Rozmberks, Třeboň, The Description of Mills, Jaroslav Honc, zoning, early modern age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Škudrnová 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Škudrnová 460 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Škudrnová 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 460 kB
Stáhnout Posudek konzultanta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 10 kB