velikost textu

Proměny religiozity v ještědských prózách Karoliny Světlé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny religiozity v ještědských prózách Karoliny Světlé
Název v angličtině:
Changes of religiousness in the Ještěd Prose by Karolina Světlá
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Kamenická
Oponenti:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Id práce:
162002
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká literatura 19. století; Světlá, Karolina; ještědské romány; náboženství; lidová zbožnost; magie
Klíčová slova v angličtině:
Czech literature of the nineteenth century; Světlá, Karolina; Ještěd novels; religion; vernacular devoutness; magic
Abstrakt:
Rigorózní práce s názvem „Proměny religiozity v ještědských prózách Karoliny Světlé“ se zabývá rozbory ještědských románů spisovatelky Karoliny Světlé. Prostřednictvím analýzy proměn náboženského vědomí postav a následné interpretace vystihuje charakteristiku podob lidové zbožnosti v prózách. Cílem práce je reflektovat vývojové proměny prozaických děl Karoliny Světlé a interpretovat je na pozadí námi stanovených problémových okruhů dobového pojetí zbožnosti a přístupů k samotné víře. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation entitled “Changes of religiousness in the Ještěd Prose by Karolina Světlá” deals with an analysis of the Ještěd Novels by the author Karolina Světlá. It characterises the depiction of vernacular devoutness in the novels by means of an analysis of the changes in thecharacters’ religious consciousness and their subsequent interpretation. The objective of the paper is to shed light on the progressive qualitative changes in Karolina Světlá’s works of prose and interpret them against the backdrop of the defined problem area, which is the period concept of devoutness and attitudes to faith as such. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Kamenická 831 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Kamenická 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Kamenická 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 1.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB