velikost textu

Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém městě pražském

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém městě pražském
Název v angličtině:
Architectural sculpture of Church of Our Lady before Týn in Prague Old Town in Luxembourg period
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jana Peroutková
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Id práce:
161993
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chrám Matky Boží před Týnem, architektonická skulptura, ikonografie, formální analýza, stylová analýza, stavebně-historický průzkum, severní boční portál, sedile, konzoly,Václav IV., lucemburské období, Parler, internacionální gotika.
Klíčová slova v angličtině:
Church of Our Lady before Tyn, portal, architectural sculpture, iconography, formal analysis, style analysis,construction historical surveys, northern lateral portal, sedilia, capitalWenceslaus IV., Luxembourg period, Parler, international gothic style.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Peroutková 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Peroutková 460 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Peroutková 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 460 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB